Over oorlog en ethiek

Carl Ceulemans

Livre en néerlandais

39,90 €

Expédié habituellement sous 8 jours
ISBN:
9789044128086 
Paru le:
30/10/2015 
Nombre de pages:
364 
Editeur:
Garant Uitgevers 
Sous-titre:
de traditie van de rechtvaardige oorlog in theorie en praktijk 
Format:
Livre 
Dimensions:
240 
Edition:
1e editie 

Description

Is oorlog in geen enkel geval te rechtvaardigen? Of kan het gebruik van militair geweld onder welbepaalde voorwaarden toch worden overwogen? En zo ja, moet er daarbij dan geen rekening worden gehouden met duidelijke morele grenzen? In dit boek worden deze morele grenzen afgetast door de lezer te laten kennismaken met de theorie van de rechtvaardige oorlog, een normatieve traditie die niet enkel de morele basis vormt voor het militaire beroep, maar ook voor het internationale juridische kader dat het gebruik van militair geweld binnen de internationale gemeenschap regelt. De theorie van de rechtvaardige oorlog wordt in dit boek op een dubbele wijze gehanteerd: als een ethisch analyse-instrument bij de studie van specifieke casussen en als een soort leidraad bij reflecties over oorlog en vrede. In het eerste deel wordt de onderliggende basisfilosofie van de theorie van de rechtvaardige oorlog uiteengezet en wordt tevens aandacht besteed aan een aantal andere normatiefethische stromingen betreffende oorlog en vrede: realisme, militarisme en pacifisme. Ook de principes van het jus ad bellum en van het jus in bello komen er ruim aan bod. In het tweede deel staat de toepassing van de theorie van de rechtvaardige oorlog centraal, en dit onder meer in een vergelijkende analyse van twee recente internationale conflicten: de NAVO-interventie in Kosovo in 1999 en de internationale interventie in Afghanistan sinds 2001. Ook het begrip ‘legitiem gezag’ komt er aan bod en de toepassing ervan op de internationale interventie in het voormalige Joegoslavië van het begin van de jaren negentig. De ethische analyse wordt verder doorgetrokken naar de zogenaamde ‘War on Terror’ met de eraan verbonden ‘preventieve oorlog’-doctrine en het discriminatieprincipe in de strijd tegen een niet-conventionele tegenstander. Ook meer casuïstische benaderingen komen hier aan bod: de ethische implicaties van het gebruik van bepaalde wapens, de kwestie of het ooit aanvaardbaar zou kunnen zijn om te folteren in uiterste nood en de vraag naar een gepaste interpretatie van het principe van de in bello-proportionaliteit. Het derde en laatste deel besteedt aandacht aan de ethische dualiteit van de theorie van de rechtvaardige oorlog met o.m. de vraag of de combattanten aan beide zijden dezelfde privileges en plichten hebben en of een combattant die deelneemt aan een onrechtvaardige oorlog wel op een rechtvaardige manier kan vechten. Moet men bij de behandeling van deze onrechtvaardige combattanten geen rekening houden met hun individuele graad van morele verantwoordelijkheid?

Commentaires

Donnez votre avis
Combien d'étoiles voulez-vous attribuer à ce livre?
Exemple: Une intrigue passionnante !
Merci de saisir un titre
Merci de saisir votre commentaire

Nos meilleures ventes

 
 
 
 

Guinness World Records 2019

Guinness World Records Ltd

Livre en néerlandais

Continent zonder grens

Joren Vermeersch,Theo Francken

Livre en néerlandais

Overlever van de Bende van Nijvel

Annemie Bulté,David Van de Steen

Livre en néerlandais

Winnaars hebben een plan

Sven Nys

Livre en néerlandais

24,99 €

19,99 €

24,99 €

19,99 €

 
 
 
 

Reizen Waes Europa

Tom Waes

Livre en néerlandais

Mazzel tov

Margot Vanderstraeten

Livre en néerlandais

23,50 €

19,99 €