Relatiegerichte begeleiding

Barbara Buijten

Livre en néerlandais

Observeren, registreren, rapporteren en interpreteren

Petra de Bil

Livre en néerlandais

De reflectieve professional

Marie - José Geenen

Livre en néerlandais

24,30 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Socius is de ideale metgezel voor leerlingen van de richting Humane wetenschappen. Met Socius 3 Gedragswetenschappen zet je je eerste stappen in de gedragswetenschappen. Je maakt kennis met de wetenschappen psychologie, sociologie en pedagogiek, die mens en maatschappij bestuderen. In dit leerwerkboek maak je een reis door het hele menselijke leven: van baby over tiener tot oudere. Je leert hoe mensen zich in elke fase van hun leven verder ontwikke len. Maar er is ook aa... En savoir plus

21,50 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
In de praktijk van sociaal professionals staan menselijke relaties centraal. In het veranderende werkveld ligt de nadruk op het versterken van zelfregie, zelfmanagement, zelfredzaamheid en wederkerigheid bij de cliënt. Een goede verstandhouding tussen professional en cliënt is essentieel om op een menswaardige en tegelijk effectieve manier te werken aan participatie en herstel. Dit boek biedt concrete handvatten aan de sociaal professional om invulling te geven aan relatiegericht werken. .. En savoir plus

30,00 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
In onderwijs en welzijn zijn observeren, registreren, rapporteren en interpreteren belangrijke basisvaardigheden. Op grond van observaties en interpretaties worden begeleidings- en hulpverleningsplannen opgesteld en bijgesteld. Op grond van rapportages worden beslissingen genomen over het al dan niet doorverwijzen van leerlingen of cliënten naar specialistische hulpverlening. De observaties, registraties, rapportages en interpretaties van leerkrachten en hulpverleners hebben dus verstrekkende... En savoir plus

12,50 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Reflectie is een belangrijk onderdeel van de beroepsuitoefening van (toekomstige) sociale professionals in zorg, welzijn, onderwijs of de rechtspraktijk. Met dit zakboekje hebben zij de basisinformatie over reflectie op de eigen ontwikkeling als persoon en professional altijd direct bij de hand. De reflectieve professional koppelt wetenschappelijke informatie op inzichtelijke manier aan praktische toepassingen. Het boekje biedt 99 praktische handreikingen, onderverdeeld in de vijf rub... En savoir plus
 
 
 
 

Sociologie

Bart Van de Putte,Hans Vermeersch,Mieke Van Houtte,Piet Bracke

Livre en néerlandais

Dichterbij de basis

Ard Sprinkhuizen,Gerda van Straten,MARGOT SCHOLTE

Livre en néerlandais

Creativiteit werkt

Bart D'hauwe,Peter Boone

Livre en néerlandais

Handboek groepsdynamica

Jan Remmerswaal

Livre en néerlandais

34,99 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
De wereld verandert razendsnel. Het zwaartepunt van de economie verschuift van West naar Oost, we staan voor ecologische uitdagingen, de vergrijzing en ontgroening doen de welvaartsstaat kraken, jongens en meisjes volgen massaal hoger onderwijs, de kerken lopen leeg en wellnesscentra vol, het huwelijk maakt plaats voor een verscheidenheid aan samenleefvormen, depressie lijkt alomtegenwoordig, maar we leven langer dan ooit tevoren ... Het is niet eenvoudig om de betekenis, de oorzaken en de... En savoir plus

22,50 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Dichterbij de basis biedt een methodisch handelingsmodel om te interveniëren in de leefwereld van mensen. Het cyclisch werken dat kenmerkend is voor het sociaal werk wordt op een dynamische wijze ingezet, passend bij wat de situatie op dat moment vraagt en rekening houdend met zowel mogelijkheden als kwetsbaarheden van mensen. Het boek maakt inzichtelijk hoe de sociaal werker in individuele situaties, vanuit het werken met gezinnen en groepen en op het gebied van samenlevingsopbouw, de eigen ... En savoir plus

19,99 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Creativiteit geeft mensen vleugels. Het creëert kansen voor verbindende en verrijkende ontmoetingen, die leiden tot anders en beter communiceren. Het is meer dan ooit een instrument om te werken met mensen in de opleiding van orthoagogen. Creatieve zorgbemiddelaars durven opnieuw geloven in de mogelijkheden van individuen en laten diverse doelgroepen met nieuwe en inspirerende ervaringen kennismaken.Creativiteit werkt! is een boek op maat van studenten orthopedagogiek en sociaal werk, en met ... En savoir plus

50,00 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Groepsdynamica bestudeert het gedrag van mensen in kleine groepen. Door haar brugfunctie tussen psychologie en sociologie neemt de groepsdynamica een unieke plaats in binnen de sociale wetenschappen. Dit boek behandelt de hoofdthema's uit de groepsdynamica, waaronder niveaus en interventies in groepen, groepsvorming, feedback, besluitvorming, conformiteit en het functioneren van teams. In deze elfde herziene druk is er ruime aandacht voor twee centrale onderwerpen binnen het vakge... En savoir plus
 
 
 
 

Van gedachten wisselen

Richard de Brabander

Livre en néerlandais

De economie van de woningmarkt

ERIK BUYST,Frank Vastmans,Geert Goeyvaerts,Roel Helgers,Sven Damen

Livre en néerlandais

Het speelveld, de spelregels en de spelers

ERIK HENDERICKX,Geert Van Hootegem,Jan Vranken

Livre en néerlandais

Van klacht naar kracht

Elke Gybels,Rik Prenen

Livre en néerlandais

29,50 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Als werker in een van de sociale beroepen word je bijna dagelijks geconfronteerd met vragen die een filosofisch karakter hebben: zijn drugsgebruikers verantwoordelijk voor hun verslaving? Is een gedwongen opname menswaardiger dan het respecteren van de zelfbeschikking van een psychiatrisch patiënt? Moeten hangjongeren keihard worden aangepakt? In de antwoorden op deze vragen gaan opvattingen schuil over verantwoordelijkheid, menswaardigheid, macht, vrijheid en rechtvaardigheid. Deze opvatting... En savoir plus

23,00 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Dit boek is het resultaat van 10 jaar Vlaams woningmarktonderzoek en de toepassingen ervan in de praktijk. Het geeft een overzicht van de recente internationale wetenschappelijke literatuur en de toepassing hiervan op Vlaanderen. Die combinatie zorgt ervoor dat zowel de invloed van lokale kenmerken als de algemene macro- economische en internationale tendensen aan bod komen. We zoomen in op diverse deelmarkten: de koop-, huur-, nieuwbouw- en hypotheekmarkt. De onderlinge verwevenheid... En savoir plus

44,00 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Het speelveld, de spelregels en de spelers? is de zesde editie van dit handboek, dat al 22 jaar de centrale concepten en leerstukken uit de sociologie, met toepassingen op de samenleving en haar componenten, toelicht in een toegankelijke taal en vorm. Het boek plaatst de grote maatschappelijke ontwikkelingen in hun context en stelt de lezer in staat om de drijvende krachten in de samenleving beter te begrijpen. Tegelijk helpt het de lezer om inzicht te krijgen in de eigen positie in de samenl... En savoir plus

24,99 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Efficiënte communicatie is in de moderne hulpverlening van cruciaal belang. Daarvoor hebben cliënten en hulpverleners de juiste methodes hard nodig. Oplossingsgericht werken, waar niet de problemen maar de eerste kleine signalen van vooruitgang centraal staan, kan hierbij helpen. Dit boek biedt een verrassende en creatieve manier om de krachten van cliënten aan te spreken. Met behulp van schatkistjes, duplopoppetjes en ander creatief materiaal leer je een oplossingsgerichte begeleidi... En savoir plus
 
 
 
 

Opgesloten tussen zwart, wit en grijs

BJORN RZOSKA

Livre en néerlandais

Sociaal weer werk

Agnes Verbruggen,Dieter Gryp,Freya Ponteur,PASCAL TUTELEERS

Livre en néerlandais

Vlaanderen voltooid

Hendrik Vuye,Veerle Wouters

Livre en néerlandais

Wat is onderzoek?

Nel Verhoeven

Livre en néerlandais

21,50 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
In september 1944 trekt de bevrijder door Vlaanderen. Euforie overal, maar ook agressie tegenover collaborateurs en iedereen die daarvoor doorging. Justitie reageert traag. De publieke opinie eist gerechtigheid. En dus barst de straatrepressie los. Duizenden mannen en vrouwen worden opgepakt en samengedreven. In Lokeren wordt een voormalig Duits gevangeniskamp omgevormd tot het grootste interneringskamp van het land. Duizenden collaborateurs en verdachten worden er samengepakt. Onder hen Fili... En savoir plus

24,99 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Het doel van dit boek beroepsethiek is om de morele deskundigheid van - toekomstige - maatschappelijk assistenten te versterken. Het gaat daarbij om het zoeken naar een standpunt vanuit de specifieke beroepspositie van een maatschappelijk assistent. Bijna alle maatschappelijk assistenten begonnen dit werk vanuit een wil om anderen te helpen, een eerlijker wereld te maken, kortom: het verlangen om een verschil te maken. En dit is de morele grondslag van hun professionele autonomie. Dit boek ge... En savoir plus

24,95 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
De grenzen van Vlaanderen liggen vast. De instellingen ook: er is een Vlaams Parlement en er is een Vlaamse regering. Vlaanderen mist wel nog een aantal belangrijke bevoegdheden. Hoe men deze bevoegdheidsoverdracht kan bewerkstelligen is besproken in het succesvolle ‘Grendelboek’ 'Sleutels tot ontgrendeling'. Maar er is nog een belangrijke stoorzender: Brussel. Wanneer het over Brussel gaat zijn de meningen verdeeld, ook binnen de Vlaamse Beweging. Zolang de Vlamingen niet aan één ... En savoir plus

40,50 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Wat is onderzoek? is een heldere inleiding op de methoden en technieken die nodig zijn bij onderzoek. Het geeft antwoord op vragen als: wat is 'onderzoek doen', hoe zet je een onderzoek op, welke stappen moet je zetten, hoe verzamel je gegevens en welke valkuilen zijn er? Wat is onderzoek? maakt het ingewikkelde proces van onderzoeken inzichtelijk. Studenten leren stap voor stap de vaardigheid van het onderzoeken. De nadruk ligt daarbij op het verrichten van praktijkonderzoek, waar... En savoir plus
 
 
 
 

Contextuele hulpverlening

Karlan van Ieperen-Schelhaas

Livre en néerlandais

Meditatie

Daniel Goleman,Richard Davidson

Livre en néerlandais

Tokio mon amour

Ian Buruma

Livre en néerlandais

Bind-Kracht in armoede 2

Kristel Driessens,K. Vansevenant,T. Regenmortel

Livre en néerlandais

24,95 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
In de contextuele benadering binnen de hulpverlening wordt een mens niet gezien als een op zichzelf staand individu, maar als een persoon die deel uitmaakt van een groot netwerk van betekenisvolle (familiale) relaties die meerdere generaties behelzen. De wijze waarop deze familierelaties iemand gevormd en beïnvloed hebben werkt door op alle terreinen van het leven. In de meeste opleidingen tot een van de vele beroepen o... En savoir plus

24,99 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
In Meditatie brengen Daniel Goleman en Richard Davidson, als ervaringsdeskundigen én wetenschappers, verslag uit van al meer dan dertig jaar onderzoek naar het blijvende effect van meditatie, al ver voordat meditatie in het Westen populair werd. Wat voor effect heeft meditatie op ons brein, onze gewoonten, onze genen? Zijn er veranderingen waar te nemen op de langere termijn? Door de vercommercialisering van meditatie zijn er veel misvattingen ontstaan. Uniek aan dit boek is dat Goleman... En savoir plus

19,99 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
‘Tokio mon amour’ van Ian Buruma is het portret van de schrijver als jonge man en van Tokio, de stad die hem mede vormde. Toen Buruma in 1975 aankwam in Tokio, wist hij niet wat hem te wachten stond. Hij was in Amsterdam en Parijs gefascineerd geraakt door Japanse films en theater en dus reisde hij naar de bron. Die wilde hij zelf ervaren. En Tokio wás ook overweldigend. Een stad die zich na de oorlog aan het heruitvinden was, maar waar het verleden wel zichtbaar bleef. Hier begon voor Buruma... En savoir plus

35,99 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Vele hulpverleners ervaren onmacht wanneer ze werken met mensen in armoede. Twee leefwerelden botsen soms in hulpverleningsrelaties. Verschillende omgangsvormen en een andere kijk op de aanpak van problemen zetten de hulpverlening geregeld onder druk. Bind-Kracht in armoede ontwikkelt instrumenten om de kwaliteit van de hulpverlening te verbeteren. Verbindend en versterkend werken in dialoog leidt tot duurzame groei van maatschappelijk gekwetste mensen. Maar hoe pak je dit aan? Dit reflectie-... En savoir plus