Economie vandaag 2018

Ivan De Cnuydt,Sonia De Velder

Livre en néerlandais

Inspirerend coachen

Jef Clement

Livre en néerlandais

Projectmanagement

Roel Grit

Livre en néerlandais

Politicologie

Bart Van Bouchaute,Christophe Timbremont,Marijke Pruyt

Livre en néerlandais

32,50 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Economie Vandaag biedt de meest complete en uitgebalanceerde inleiding tot het opleidingsonderdeel economie in het hoger onderwijs. Het boek slaat een brug tussen economische theorie en actualiteit. Op die manier is het een aantrekkelijk instrument om op een gestructureerde wijze kennis van en inzicht in het economisch leven en zijn samenhangen te verwerven. De auteurs besteden uitgebreid aandacht aan thema's zoals armoede, vergrijzing, milieu, ontwikkeling, schuldgraad, ... En savoir plus

25,99 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Coaching is geen slappe vorm van leidinggeven Jef Clement beschrijft coaching als een uitdagend en inspirerend instrument. Hij benadert de coachingsvaardigheid vanuit een breed toepassingsveld: in bedrijven en organisaties, op school, in het gezin, in de sport- en cultuurwereld, in de hulpverlening en bij allerlei vormen van begeleiding. Hij laat zien hoe je als coach kunt bijdragen tot nieuwe dynamiek en enthousiasme. In deze nieuwe editie van Inspirerend coachen werden een aantal oefeningen... En savoir plus

36,95 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Projectmanagement Projectmanagement laat je op een praktische en laagdrempelige manier kennismaken met projectmatig werken. Ook als je nog geen projectervaring hebt, zul je prima met dit boek uit de voeten kunnen. Waarom kiezen voor Projectmanagement? * meest gebruikte projectmanagementboek in het hoger onderwijs; * geen projectervaring nodig; * handige ondersteunende website met veel oefenmateriaal. Projectmanagement bestaat uit twee... En savoir plus

32,50 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
In dit handboek worden politiek en beleid benaderd vanuit een sociaal perspectief. Het boek is vooral gericht op professionals (in opleiding) in de brede sociale sector, die meer inzicht willen krijgen in de dynamiek van politiek en beleid. Bij de uitwerking werd gekozen voor sociaal relevante thema's, casussen en voorbeelden. Een belangrijke invalshoek is de actieve inbreng van burgers en hun organisaties in de vormgeving van de samenleving. Het eerste deel, 'Fundamenten', behandelt... En savoir plus
 
 
 
 

Geweldloze communicatie

Marshall B. Rosenberg

Livre en néerlandais

Boekhouden 2017

Crescentia Bonne,Karel Saenen

Livre en néerlandais

Financiële wiskunde

Christa SYS,Karine Van Biesen

Livre en néerlandais

Politiek

Kris Deschouwer,MARC HOOGHE

Livre en néerlandais

25,00 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Deze nieuwe, gebonden editie volgt de herziene Amerikaanse tekst uit 2010. Geweldloze Communicatie helpt ons stevig in het leven te staan, te zeggen wat we willen én te horen waar het de ander om gaat. Het is een taal van mededogen waarmee we de machtsstrijd overstijgen en bewegen naar samenwerking en vertrouwen. Zo verloopt de communicatie ontwapenend, doeltreffend en verbindend. De belangstelling voor Rosenbergs benaderingswijze is groter dan ooit. In Nederland en België houden talrijke org... En savoir plus

24,99 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Op het einde van deze verkenningstocht doorheen de praktijk en principes van het dubbel boekhouden, zullen termen zoals een balans of resultatenrekening voor de lezer geen geheimtaal meer zijn. Je begrijpt wat er op een boekhoudafdeling gebeurt en welke verbindingen er zijn met andere bedrijfsafdelingen. Dergelijke competenties zullen zeker hun nut bewijzen op de arbeidsmarkt. Het boek vangt aan met een kennismaking met de instrumenten en principes van het dubbel boekhouden, behandelt daar... En savoir plus

29,99 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Financiële wiskunde is een standaardwerk dat studenten wegwijs maakt in financiële berekeningen. Essentieel is het eerste deel over intrestberekening, waarin enkelvoudige en samengestelde intrest, de equivalente rentevoet, discontoberekening en het centraliseren van schulden aan bod komen. De volgende delen bespreken annuïteiten, financiering met leningen, levensverzekeringswiskunde en tot slot het werken met rekenbladprogramma's. Elk deel wordt afgesloten met een oefeningen... En savoir plus

42,50 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Politiek bepaalt voor een belangrijk deel ons dagelijks leven: van eenvoudige verkeersregels, tot de vraag wie er toegang krijgt tot onderwijs of gezondheidszorg. Dit handboek reikt de instrumenten aan voor de wetenschappelijke studie van het politieke bestel. Het boek beoogt een brede kennismaking met de politiek; van de politieke filosofie, de empirische studie van politiek gedrag tot een korte inleiding tot de bestuurskunde. Tegelijk is het ook een inleiding tot de politieke wetenschappen:... En savoir plus
 
 
 
 

Inleiding marketing

Annelien Beirnaert

Livre en néerlandais

Lezen en schrijven in de communicatiewetenschappen 2018

Annelore Deprez,Roel Vande Winkel,Sofie Van Bauwel

Livre en néerlandais

Brainstormen

Koen de Vos

Livre en néerlandais

Human resource management

Filip Lievens

Livre en néerlandais

8,80 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
En savoir plus

24,99 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Lezen en schrijven in de communicatiewetenschappen is een inleidend handboek, gericht op bachelorstudenten die een eerste literatuurstudie moeten uitvoeren of hun eerste paper moeten schrijven. Maar het is ook een werkinstrument dat tijdens de verdere academische carrière van pas kan komen, bijvoorbeeld voor studenten die een bachelorpaper of een masterproef moeten schrijven. En savoir plus

27,50 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Brainstormsessies verlopen vaak goed, maar soms lopen ze stroef en creëren ze frustratie. Dit volledige en state-of-the-art handboek helpt de lezer om effectiever te brainstormen en creatiever te denken. Naast beproefde technieken introduceert het een aantal nieuwe brainstormtechnieken en nieuwe methodes om met groepen aan de slag te gaan. Bovendien bevat het talloze oefeningen om het creatieve brein te verbeteren. Brainstormen is voor iedereen die beter wil worden in het bedenken ... En savoir plus

49,99 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Het basiswerk HRM voor studenten uit het hoger onderwijs en voor HR-professionals die de basics willen (her)ontdekken HR-managers kennen de basistechnieken van Human Resource Management niet meer. Daarom zet Filip Lievens de essentiële technieken van HRM op een rij in deze volledig geactualiseerde editie van het succesvolle handboek Human Resource Management. Dit handboek biedt een evidencebased overzicht van de belangrijkste HR-domeinen zoals competentiemanagement, employer branding, selecti... En savoir plus
 
 
 
 

Internationaal ondernemen

Maud Hendrickx,Radha Jethu-Ramsoedh

Livre en néerlandais

Team management

Gary Grossman,J. Robert Parkinson

Livre en néerlandais

The future of shopping

Jorg Snoeck,Pauline Neerman

Livre en néerlandais

49,99 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Al eeuwenlang is de mens gefascineerd door het zoeken naar oorzaken voor (regelovertredend) gedrag. De mens lijkt bovendien geneigd factoren die samen geobserveerd worden als oorzaken voor regelovertredend gedrag te beschouwen. Dit heeft geleid tot onduidelijkheid en een waslijst aan risico- en beschermingsfactoren. Maar hoe moeten we dit alles interpreteren? In dit boek wordt in detail ingegaan op invloedrijke verklaringsmodellen voor regelovertredend gedrag evenals diens beperkingen. Dit bo... En savoir plus

51,50 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
En savoir plus

22,95 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Een team of afdeling met succes leiden is niet eenvoudig, maar dankzij dit boek leert u alle vaardigheden die u daarvoor nodig hebt te ontwikkelen en in de praktijk om te zetten. Elk hoofdstuk biedt essentiële adviezen en concrete oefeningen om u te helpen een efficiënte werkomgeving te creëren en het beste te halen uit elk teamlid. U leert onder andere: - concrete doelstellingen formuleren voor uw team of afdeling - een werksfeer creëren waarin vertrouwen, motivatie en kwali... En savoir plus

29,99 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Hoe winkelen mensen in de toekomst? Waarom blijven de faillissementen zich opstapelen en grijpt de leegstand in winkelstraten om zich heen? Wat kunnen merken en handelaars doen om te overleven? Traditionele retail is dood. Economische, demografische en vooral technologische ontwikkelingen hebben hem overbodig gemaakt. De statische winkel heeft plaatsgemaakt voor een verscheidenheid aan vormen. Door de digitalisering is de wereld vandaag één grote marktplaats geworden. En savoir plus
 
 
 
 

Economie ontrafeld: van vraag naar oplossing

Faye Caluwé,TRUDO DEJONGHE

Livre en néerlandais

Iedereen coach

Jef Clement

Livre en néerlandais

Kwantitatieve criminologie

Lieven Pauwels

Livre en néerlandais

Inleiding organisatiekunde

Loek ten Berge,Marco Oteman

Livre en néerlandais

24,99 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Wie een economische bril op heeft, ziet overal keuzes. Persoonlijke keuzes, zoals een nieuwe job of een riskante belegging, maar ook de relatie tussen die keuzes en productiecapaciteit, arbeidskracht en andere factoren. Dit oefeningenboek economie laat toe om die concepten grondig in te oefenen en de verbanden ertussen te ontdekken. Dit handboek werpt nieuw licht op vier concepten die centraal staan in de economie: technologie, schaarste, voorkeuren en strategie. Die complexe fenomen... En savoir plus

19,99 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Coaching is in. Coaching is een vak geworden en er bestaan tal van intensieve opleidingen om dit vak te leren. Toch kunnen velen onder ons gebruikmaken van enkele coachende vaardigheden in het leven van elke dag: op het werk, thuis, onder vrienden, in de vrije tijd, op school... Iedereen coach zet de lezer aan om coachende vaardigheden in te zetten in gewone (toevallige) gesprekken, ook als je daar geen uitgebreide opleiding voor hebt gevolgd. Je vindt in dit boek een schat aan concrete... En savoir plus

34,99 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Binnen het domein van de criminologie worden verschillende kwantitatieve methoden en technieken gebruikt om een veelheid aan onderzoeksvragen te beantwoorden. Het zijn niet de methoden zelf die de kwantitatieve criminologie uniek maken, maar de manier waarop ze worden toegepast. Het spreekt voor zich dat daarbij een aantal basisregels in acht moeten genomen worden.De klemtoon in dit boek ligt op de mogelijkheden en beperkingen van de klassieke kwantitatieve methoden, met name het surveyonderz... En savoir plus

32,50 €

Livré sous 3 à 5 jours ouvrables
Inleiding organisatiekunde geeft een kernachtig overzicht van het vakgebied organisatiekunde. Het boek is opgebouwd rond het 7S-model van McKinsey. Na een inleidend hoofdstuk, waarin organisatiekunde in een historisch perspectief wordt geplaatst, staat in de verdere hoofdstukken steeds een van de S-begrippen uit het 7S-model centraal: strategy, structure, systems, staff, skills, style en shared values. In elk hoofdstuk wordt een S-begrip uitgelegd aan de hand van actuele praktijkvoorbeel... En savoir plus