•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 • Toujours un magasin près de chez vous     
 • Magasins
 • Wishlist
 • Panier

Amicus Curiae

Liber amicorum Marc De Swaef

Filiep Deruyck, Etienne Goethals
Livre relié | Néerlandais
175,00 €
+ 350 points

Description

In november 2012, bij zijn 70ste verjaardag, kwam er formeel een einde aan de functie van Marc De Swaef als eerste advocaat-generaal bij het Hof van Cassatie. Wel zal hij nog enige jaren fungeren als plaatsvervangend advocaat-generaal. Om het even, voor hem nadert nu het definitieve einde van een lange gerechtelijke loopbaan. Gedurende die loopbaan heeft hij zich met waardigheid, discretie en grenzeloze inzet gekweten van de kerntaken van de magistraat.
Doorheen zijn rijke carrière in de magistratuur heeft Marc De Swaef steeds getuigd van een heldere en stevig onderbouwde visie op de toepassing van het strafrecht en het strafprocesrecht.
Door zijn jarenlange ervaring in het Hof van Cassatie heeft hij, ook als procureur-generaal, in moeilijke periodes kunnen meebouwen aan de uitwerking van een rechtspraak die ernaar streeft de toepassing van de abstracte wet op een concrete casus mogelijk te maken door middel van een interpretatie die zowel de wil van de wetgever als de noodzaak tot interpretatie op het terrein respecteert.
Er is evenwel meer.

Rechtspraak kan niet behoorlijk functioneren zonder een degelijke doctrine. In deze zin dient te worden gesteld dat de magistratuur en de academische wereld elkaar noodzakelijk aanvullen. Ook hier was Marc De Swaef al die jaren bijzonder actief, zowel bij het Rechtskundig Weekblad als bij Nullum Crimen. Zijn academische loopbaan en zijn academische interesse maken van hem een wijs en een inspirerend observator van de rechtswereld. De analyses van Marc De Swaef zijn steeds pertinent en verrijkend. En ze maken van hem een ware Amicus Curiae.

De redactieleden van Nullum Crimen vonden het dan ook passend om hem ter gelegenheid van zijn 70ste verjaardag dit huldeboek aan te bieden.
Dit huldeboek is méér dan een Liber amicorum. Dit boek wil tegelijk een blijk van vriendschap voor de gevierde en een hulde aan deze schitterende Amicus Curiae zijn.

Spécifications

Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Contenu

 • Nombre de pages : 575
 • Langue: Néerlandais

Caractéristiques

 • EAN: 9789400004306
 • Date de parution : 26-11-13
 • Format: Livre relié