•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 • Toujours un magasin près de chez vous     
 • Magasins
 • Wishlist
 • Panier
 1. Accueil
 2. Livres
 3. Sciences humaines
 4. Droit
 5. Droit général
 6. De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting

De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting EBOOK

M.J. Uchelen-Schipper
124,99 €
+ 124 points

Description

Wat zijn de rechtskenmerken van de stichting? Waarin verschilt de
stichting van andere rechtspersonen? En bovenal: wat is de rol van de
raad van toezicht binnen de stichting? Deze uitgave buigt zich over deze
vraagstukken en biedt handvatten voor het vormgeven van een solide
governancestructuur.

Het interne toezicht bij semipublieke instellingen, die vaak de vorm van
een stichting hebben, staat al enige tijd in de belangstelling.
Incidenten op het gebied van bestuur en toezicht bij zorginstellingen,
hogescholen en woningcorporaties komen regelmatig in het nieuws.

Van de raad van toezicht wordt verlangd dat deze zijn taken goed
vervult. Maar wat houdt de taak van de raad van toezicht in en hoe kan
het interne toezicht verbeterd worden? Ideeën over good governance zijn
voortdurend in ontwikkeling. Vanuit de politiek worden stappen
ondernomen om de taak van de raad van commissarissen van alle soorten
rechtspersonen te verankeren in de wet.

De rol en positie van de raad van toezicht van de stichting buigt zich
over de inhoud van de toezichthoudende taak en toezichthoudende
bevoegdheden van de raad van toezicht bij stichtingen in het algemeen en
bij bepaalde soorten stichtingen in het bijzonder. Wat wordt er van de
leden verwacht? En hoe kunnen ze die verwachtingen waarmaken?

In de eerste plaats werpt dit boek een concrete blik op de
rechtsvormeigenschappen van de stichting. Het analyseert de verschillen
en overeenkomsten met andere rechtspersonen. Vervolgens verkent het de
positie van de raad van toezicht binnen de stichting, dat wil zeggen: de
positie ten opzichte van andere stichtingsorganen.
De auteur stipt de bevoegdheden aan die de raad van toezicht nodig heeft
om zijn taak goed uit te kunnen voeren. Hierbij maakt de lezer kennis
met verschillende instrumenten die het interne toezicht kunnen
bevorderen, met interne controle binnen de raad zelf en met
verantwoording over het gehouden toezicht. Daarbij worden diverse
concrete aanbevelingen aan de wetgever gedaan en aan opstellers van
sectorale governancecodes.

De analyses en aanbevelingen in deze uitgave zijn waardevol voor
juristen die zich bezig houden met de vormgeving van
governancestructuren binnen stichtingen. Aan de andere kant spreekt de
inhoud ook leden van de raad van toezicht zelf aan. Het biedt hen
inzicht in hun wettelijke taak en in de bevoegdheden die kunnen
bijdragen aan de uitvoering van deze taak.

Spécifications

 • EAN: 9789013149333
 • Date de parution : 18-03-18
 • Type de produit: Ebook
 • Format numérique: ePub
 • Protection digitale: Digital watermarking
 • Nombre de pages : 523
Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Contenu

Caractéristiques

 • EAN: 9789013149333
 • Date de parution : 18-03-18
 • Format: Ebook
 • Protection digitale: Digital watermarking
 • Format numérique: ePub