•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 • Toujours un magasin près de chez vous     
 • Magasins
 • Wishlist
 • Panier
 1. Accueil
 2. Livres
 3. Sciences humaines
 4. Droit
 5. Droit général
 6. De wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut

De wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut

Frank Hendrickx
Livre relié | Néerlandais
37,00 €
+ 74 points
Passer une commande en un clic
Payer en toute sécurité
Livraison en Belgique: 2,99 €
Livraison en magasin gratuite

Description

“Professor Frank Hendrickx maakt de lezer wegwijs in de wet, en bespreekt de belangrijkste wijzigingen en de knelpunten die ze teweegbrengen.”HR Square, april 2014 Op 31 december 2013 werd in het Belgisch Staatsblad de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuut tussen arbeiders en bedienden inzake de opzeggingstermijnen en de carenzdag en begeleidende maatregelen gepubliceerd.De wet is het resultaat van een hele geschiedenis en beoogt, na intense onderhandelingen met de sociale partners, een door de minister van Werk uitgewerkt voorstel om te zetten. De wet heeft grotendeels de bedoeling om de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 te wijzigen in haar bepalingen betreffende de opzeggingstermijnen en de carenzdag.Onmisbaar werkinstrumentOmwille van het wezenlijke en praktische belang van deze hervorming in het arbeidsrecht, bundelt deze uitgave de nieuwe wetgeving en de daarbij horende voorbereidende werken.  de wet van 26 december 2013 betreffende de invoering van een eenheidsstatuutde nieuwe, gecoördineerde versie van de Arbeidsovereenkomstenwetde oude bepalingen van de Arbeidsovereenkomstenwet van 3 juli 1978 inzake het ontslagrecht, zoals die in de wet stonden op 31 december 2013, omdat de toepassing ervan nog steeds verondersteld wordt in de overgangsregeling van de wet van 26 december 2013de memorie van toelichting en het advies van de Raad van State, aangezien de parlementaire werken niet onbelangrijk zijn voor een beter begrip en de interpretatie van de nieuwe wettelijke bepalingenDit alles wordt voorafgegaan door een uitgebreide ‘Inleiding tot de wet betreffende de invoering van een eenheidsstatuut’. De bedoeling hiervan is om een wegwijs te bieden en een bespreking te verschaffen van de belangrijkste wijzigingen die de wet van 26 december 2013 aanbrengt en de knelpunten die ze met zich meebrengen. Op deze manier beoogt deze uitgave een nuttig instrument te zijn voor zowel de praktijk als de studie van het arbeidsrecht. 

Spécifications

Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Contenu

 • Nombre de pages : 148
 • Langue: Néerlandais

Caractéristiques

 • EAN: 9789048618675
 • Date de parution : 20-02-14
 • Format: Livre relié