•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 • Toujours un magasin près de chez vous     
 • Magasins
 • Wishlist
 • Panier
 1. Accueil
 2. Livres
 3. Sciences humaines
 4. Droit
 5. Droit général
 6. Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen

Een reis doorheen de fiscale basisbeginselen

postuniversitaire studiecyclus André Spruyt

Frank Borger, S. Claes
Livre relié | Néerlandais
70,00 €
+ 140 points

Description

Voor de studie van deze fundamentele beginselen van het fiscaal recht werd gekozen voor een tweevoudige benadering. In de eerste benadering wordt ingegaan op de fiscale kernbeginselen op zich en op de belangwekkende ontwikkeling ervan in de rechtspraak. Vragen die hier aan bod komen zijn o.a. de draagwijdte van het gelijkheidsbeginsel in belasting?zaken en de evolutie ervan door de rechtspraak van het Grondwettelijk hof, of alles wat de wetgever niet belast?baar heeft gesteld nog wel steeds belastingvrij is en of er een recht op het voorkomen van dubbele belasting of van disproportionele heffingen bestaat. In de tweede benaderingswijze wordt gekeken naar de impact van de algemene beginselen in de diverse fiscale disciplines, zoals de vennootschapsbelasting, de btw, de taxatiefase, de invordering... Topics die hier aan bod komen zijn o.m. de moeilijke verhouding tussen internationalisering en de klassieke pijlers van het Belgisch fiscale rechtstelsel, de evolutie van privacy, van bank-, beroepsgeheim en zwijgrecht, maar ook bv. het al dan niet falend verbod van dubbele belastingheffing in de btw en in extraterritoriale situaties ... Samen vormen deze twee benaderingswijzen ’een reis doorheen de fiscale basisbeginselen· waarin een vrij volledig beeld wordt geboden van de impact van de fundamentele (fiscale) beginselen op het fiscaal recht. De bijdragen zijn geschreven als eerbetoon aan Prof. Em. Andre Spruyt, de ’founding father· van de vakgroep en de voortgezette fiscale opleiding. Toch betreft het hier geen verzameling theoretische beschouwingen met een voornamelijk academisch belang. Er werd doelbewust gekozen om vooral aandacht te besteden aan de impact van de basisbeginselen in de beroeps- en rechtspraktijk. Het werk is in die zin dan ook bedoeld voor de praktijkbeoefenaars van de fiscaliteit (overheden, academici, magistraten, advocaten, belastingconsulenten, boekhouders, accountants, bedrijfsrevisoren...). Tevens vormt het een praktijkgericht handboek voor de student die zich in de draagwijdte van de fundamentele beginselen van het fiscaal recht wil verdiepen.

Spécifications

 • EAN: 9789048610846
 • Date de parution : 22-08-11
 • Nombre de pages : 430
 • Editeur: Die Keure
 • Dimensions : 160 mm x 240 mm
Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Contenu

 • Nombre de pages : 430
 • EAN: 9789048610846
 • Langue: Néerlandais
 • Date de parution : 22-08-11