•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Payer en toute sécurité
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 • Toujours un magasin près de chez vous     
 • Magasins
 • Wishlist
 • Panier

Fibulae

Stijn Heeren, Lourens van der Feijst
Multilingue | Livre relié
69,50 €
+ 139 points
Passer une commande en un clic
Payer en toute sécurité
Emballage cadeau gratuit
Livraison en magasin ou à domicile
Prehistorische, Romeinse en middeleeuwse Fibulae uit de Lage Landen

Stijn Heeren en Laurens van der Feijst


"Prehistorische, Romeinse en middeleeuwse fibulae uit de Lage Landen. Beschrijving en analyse van het gebruik en de betekenis van een archeologische vondstcategorie" is een nieuwe studie waarin kledingspelden centraal staan.

Uniek is dat voor dit boek niet alleen museumcollecties en materiaal uit opgravingen zijn bestudeerd, maar dat ook veel grote verzamelingen van detectorzoekers zijn opgenomen. Daardoor geeft dit boek een compleet overzicht van vrijwel alle vormen en varianten van fibulae die tot nu toe in Nederland en aangrenzende gebieden zijn aange- troffen. Ook zijn de verspreidingskaarten in dit boek veel completer dan eerdere kaarten die alleen met opgra- vingsvondsten werkten.

Het eerste deel van dit boek is beschrijvend: van 90 typen en honderden subtypen en varianten wordt een beschrij- ving, afbeelding, datering en eventuele de herkomst en verspreiding gepresenteerd.

Het tweede deel van deze studie omvat een vernieuwen- de analyse van deze archeologische vondsten. Fibulae worden gevolgd van de productie en verspreiding tot aan depositie en recycling. De metaalsamenstelling van veel fibulae is gemeten, op basis waarvan nieuwe inzichten in fibula-productie zijn verkregen. Ook worden complete verzamelingen fibulae van bijvoorbeeld legerkampen vergeleken met die van steden en plattelandsvindplaatsen, of grafvelden met nederzettingen. De grote hoeveelheden fibulae in Noordwest-Europa worden afgezet tegen de schaarse vondsten die uit het Mediterrane gebied bekend zijn. Door deze vergelijkingen worden verrassende inzich- ten verkregen in het selectieve gebruik van fibulae door groepen mensen in het verleden.

Spécifications

 • ISBN : 9789082628500
 • Date de parution : 02-01-17
 • Nombre de pages : 608
 • Editeur : Spa Uitgevers B.V.
 • Dimensions : 215 mm x 305 mm
 • Poids : 2701
 • Type de produit: Livre

Les avis