•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
  •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
  •  Payer en toute sécurité
  • Toujours un magasin près de chez vous     
  • Magasins
  • Wishlist
  • Panier

Praktijkboek Sociale Zekerheid 2016

Johan Put, Vanessa Verdeyen
Livre broché | Néerlandais
318,70 €
+ 637 points

Description

Het praktijkboek sociale zekerheid vormt dé leidraad voor personeelsmedewerkers en sociale adviseurs, en geeft een helder en duidelijk inzicht in de complexe materie van het socialezekerheidsrecht. Elke tak van de sociale zekerheid wordt diepgaand besproken en overzichtelijk gemaakt aan de hand van voorbeelden, schema’s en tabellen: bijdragen, gezondheidszorg, arbeidsongeschiktheid, moederschap, arbeidsongevallen, beroepsziekten, gezinsbijslagen, werkloosheid, werkloosheid met bedrijfstoeslag en pensioenen.


Naast de sociale zekerheid voor werknemers en zelfstandigen, wordt eveneens de bijstand besproken. In een algemeen deel komen ook de verplichtingen van de socialezekerheidsinstellingen, de informatisering van het socialezekerheidsrecht, het sociaal procesrecht en de internationale en Europeesrechterlijke aspecten van sociale zekerheid aan bod.


De opzet van het boek bestaat erin een antwoord te geven op alle praktische problemen en hete hangijzers, waardoor deze gids, die jaarlijks vernieuwd wordt, een onmisbaar handboek is geworden in de dagelijkse praktijk van het socialezekerheidsrecht.


Het Praktijkboek Sociale Zekerheid 2016 omvat alle nieuwe maatregelen inzake het socialezekerheidsrecht die tot en met 31 maart 2016 in het Belgisch Staatsblad gepubliceerd werden, zoals de omzetting van de faillissementsverzekering voor zelfstandigen naar het overbruggingsrecht en de actualisering van de regelingen inzake werkloosheid, het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag en de pensioenen.

Spécifications

Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Contenu

  • EAN: 9789046590027
  • Langue: Néerlandais
  • Date de parution : 27-06-16