•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
  •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
  •  Payer en toute sécurité
  • Toujours un magasin près de chez vous     
  • Magasins
  • Wishlist
  • Panier

PRIVACY EN ARBEIDSRECHT

Frank Hendrickx
Livre relié | Néerlandais | BIJZONDERE REEKS
92,96 €
+ 185 points

Description

Deze publicatie onderzoekt in welke mate de werknemer in de onderneming recht heeft op privacy en welke juridische beginselen gelden bij het afwegen van het grondrecht op privacy met andere rechten en belangen en werd opgedeeld in twee delen. Het eerste deel betreft de beginselvorming. Hier wordt stilgestaan bij de doorwerking van grondrechten in de arbeidsverhouding, waar bijzondere aandacht gaat naar het grondrecht op privacy. In deel 2 worden de verschillende bestanddelen van privacy besproken.

Spécifications

livre
Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Contenu

Caractéristiques

  • EAN: 9789057512483
  • Date de parution : 16-04-00
  • Format: Livre relié
  • Dimensions : 160 mm x 240 mm