•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
  •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
  •  Payer en toute sécurité
  • Toujours un magasin près de chez vous     
  • Magasins
  • Wishlist
  • Panier

RECHTSKRONIEK VOOR HET NOTARIAAT DEEL 21

Gerd Verschelden
Livre relié | Néerlandais
105,00 €
+ 210 points
Passer une commande en un clic
Payer en toute sécurité
Livraison en Belgique: 2,99 €
Livraison en magasin gratuite

Description

In de Optimalisering van bedingen uit notariële EOT-overeenkomsten wordt doctoraal onderzoek ter zake vertaald naar de notariële praktijk via concrete suggesties voor betere clausules in overeenkomsten voorafgaand aan echtscheiding door onderlinge toestemming.In de bijdrage over de Rome III-Verordening en de toepassing van buitenlands (echtscheidings)recht in België wordt ingegaan op de nieuwe Europese verwijzingsregels voor internationale echtscheidingszaken en het voor de praktijk niet altijd eenvoudige vraagstuk van de toepassing van buitenlands recht.Met de Kroniek personen- en familierecht (2008-2012) wordt de voor het notariaat relevante wetgeving en rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie in de betrokken periode toegelicht, aangevuld met enkele markante uitspraken van feitenrechters in de notariële sfeer.De bijdrage Het terugkooprecht: een stand van rechtspraak focust op de rechtspraak over de Wet Economische Expansie en het terugkooprecht voor de overheden die eertijds bedrijfsgronden verkochten aan private ondernemers. De verkoop van deze gronden wordt thans gehypothekeerd door het recht van de overheid om de gronden terug te kopen aan de initiële koopprijs.

Spécifications

Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Contenu

  • Langue: Néerlandais

Caractéristiques

  • EAN: 9789048616480
  • Date de parution : 08-11-12
  • Format: Livre relié