•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
  •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
  •  Payer en toute sécurité
  • Toujours un magasin près de chez vous     
  • Magasins
  • Wishlist
  • Panier

RECHTSKRONIEK VOOR HET NOTARIAAT DEEL 27

Gerd Verschelden
Livre relié | Néerlandais | RECHTSKRONIEK VOOR HET NOTARIAAT | n° 27
85,00 €
+ 170 points
Passer une commande en un clic
Payer en toute sécurité
Livraison en Belgique: 2,99 €
Livraison en magasin gratuite

Description

Notarissen hebben geen absoluut monopolie op het verlijden van akten. Een bijzondere groep ambtenaren die van tijd tot tijd in de rol van notaris kruipt, zijn Belgische diplomaten en consuls. Het nieuw Consulair Wetboek heeft hun bevoegdheden grondig gewijzigd. In De notariële functies binnen de lijnen van het Consulair Wetboek wordt dieper ingegaan op die bevoegdheden en wordt toegelicht hoe de FOD Buitenlandse Zaken deze akten verwerkt. Er wordt stilgestaan bij enkele aandachtspunten voor de dagelijkse notariële praktijk bij de opmaak van akten die bedoeld zijn om in Belgische ambassades en consulaten-generaal te worden verleden.In de Kroniek Personen- en familierecht (2014-2015) wordt de voor het notariaat relevante wetgeving en rechtspraak van het Grondwettelijk Hof en het Hof van Cassatie in de betrokken periode toegelicht, aangevuld met enkele markante uitspraken van feitenrechters in de notariële sfeer.Sinds 1 januari 2015 staat het Vlaams Gewest zelf in voor de vestiging en de inning van de erf- en registratiebelasting. De overname van de dienst ging gepaard met een incorporatie van deze belastingen in de Vlaamse Codex Fiscaliteit. Hoewel deze incorporatie geen inhoudelijke wijzigingen beoogde aan te brengen aan de bestaande regelgeving, blijkt Vlaanderen niettemin een eigen administratief beleid te voeren. In De Vlaamse erf- en registratiebelasting op kruissnelheid worden enkele Vlaamse standpunten nader toegelicht en omkaderd.

Spécifications

Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Contenu

Caractéristiques

  • EAN: 9789048624171
  • Date de parution : 05-11-15
  • Format: Livre relié