•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 •  Toujours un magasin près de chez vous     
 •  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 •  Toujours un magasin près de chez vous
 1. Accueil
 2. Livres
 3. Sciences humaines
 4. Droit
 5. Droit général
 6. Wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken

Wet van 19 december 2002 tot uitbreiding van de mogelijkheden tot inbeslagneming en verbeurdverklaring in strafzaken

Bart De Bie, Patrick Waeterinckx
Livre broché | Néerlandais
65,00 €
+ 130 points

Description


De Wet van 19 december 2002 (de zogenaamde Kaalplukwet) creëert een belangrijk verlengstuk aan de reeds bestaande mogelijkheden voor justitie en politie om over te gaan tot inbeslagneming van criminele vermogensvoordelen en om zulke voordelen door de rechter te laten verbeurdverklaren.

Deze wetgeving brengt de dikwijls tot voor kort ongrijpbare vermogensvoordelen uit witteboordencriminaliteit binnen het bereik van het gerecht. Het gerecht beschikt nu onder meer over de mogelijkheid om het equivalent van “verdwenen” vermogensvoordelen als het ware als onderpand in beslag te nemen met het oog op een latere verbeurdverklaring.

In de kaalplukwet – evenals de ermee onlosmakelijk verbonden wet die het Centraal Orgaan voor de Inbeslagneming en Verbeurdverklaring regelt – werden uiteraard een aantal procedurewaarborgen ingebouwd om de rechten van de verdediging maximaal te vrijwaren. Zo kan de verdachte zelf vragen om over te gaan tot verkoop van zijn in beslag genomen goederen, of om deze terug te krijgen tegen betaling van een borgsom. In een aantal gevallen zullen ook de burgerlijke partijen of benadeelde personen kunnen vragen om in beslag genomen goederen te kunnen verkopen om het onderpand van hun schadevergoeding te vrijwaren tegen waardeverlies.

In deze bundel vindt de lezer de analyses en standpunten van een 14-tal specialisten die elk vanuit hun eigen professionele ervaring en expertise met deze materie dagelijks in contact komen. Dit boek is dan ook het belangrijkste interdisciplinaire werk over deze belangrijke

wetgeving. 

Spécifications

Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Contenu

 • Nombre de pages : 246
 • Langue: Néerlandais

Caractéristiques

 • EAN: 9789050953924
 • Date de parution : 03-06-04
 • Format: Livre broché