•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Payer en toute sécurité
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 • Toujours un magasin près de chez vous     
 • Magasins
 • Wishlist
 • Panier

Zeven eeuwen Rijnlandse uitwatering Spaarndam

Livre | Néerlandais | Livre broché
21,00 €
+ 42 points
Hoewel de feitelijke oorsprong van het hoogheemraadschap van Rijnland niet ligt aan zijn noordelijke grens, hebben de uitwateringen in Spaarndam en Halfweg de geschiedenis ervan sinds de verzanding van de oude Rijnmond rond 1163 tot aan het laatste kwart van de negentiende eeuw duidelijk gedomineerd. De Spaarndammerdijk en zijn sluizen in Spaarndam en Halfweg vormen naast Katwijk, Gouda en Zwammerdam de 'roots' van Rijnland. Naar aanleiding van de renovatie van het boezemgemaal van Spaarndam, het enige van de bestaande boezemgemalen dat nog in Rijnlands bezit is gebleven, is een bundel artikelen verschenen waarin de geschiedenis van zeven eeuwen strijd tegen het water, beheersing van het waterpeil en zorg voor de waterkwaliteit in het hoogheemraadschap Rijnland beschreven worden.

Inhoud: H. VAN DER LINDEN, De Spaarndam in het kader van Rijnlands ontstaan PETRA J.E.M. VAN DAM, Spuien en heien. Innovatie en de rol van de stedelijke elite bij sluisbouw te Spaarndam in de 15e eeuw M.H.V. VAN AMSTEL-HORÁK, Nieuwbouw van twee sluizen in een benauwde tijd: Halfweg 1556-1558 B. DOLFING, Commissarissen hoogheemraden van het Haarlemmerkwartier: professionalisering in bestuur en beheer CHARLES JEURGENS, De bouw van de stoomgemalen te Spaarndam en Halfweg in het midden van de 19e eeuw LUDY GIEBELS, Rijnland en de aanleg van het Noordzeekanaal: afscheid van de natuurlijke lozing JAAP RIEMENS, Van bode tot beeldscherm. Facetten van Rijnlands waterbeheer in de 20ste eeuw F. DEN HEIJER, Enige technische gegevens over de renovatie van het gemaal Spaarndam

Spécifications

 • ISBN : 9789072381057
 • Date de parution : 21-04-94
 • Editeur : Verloren B.V., Uitgeverij
 • Dimensions : 164 mm x 234 mm
 • Poids : 462
 • Type de produit: Livre

Les avis