•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 • Toujours un magasin près de chez vous     
 • Magasins
 • Wishlist
 • Panier

Agrarisch natuurbeheer in Nederland

principes, resultaten en perspectieven

Livre broché | Néerlandais
39,99 €
+ 79 points
Passer une commande en un clic
Payer en toute sécurité
Livraison en Belgique: 2,99 €
Livraison en magasin gratuite

Description

Dit is het eerste boek dat een breed overzicht van agrarisch natuurbeheer in Nederland geeft. Naast de actuele stand van zaken schetst het boek perspectieven voor de toekomst die inpasbaar zijn in de bedrijfsvoering. Het eerste deel gaat in op de ontwikkeling van het natuur- en landbouwbeleid en van de organisaties die zich voor agrarisch natuurbeheer inzetten. Het tweede deel geeft een overzicht van de ecologische aspecten, waarbij naast weidevogels, akkervogels en ganzen, ook sloten, opgaande begroeiing, erven en gebouwen aan bod komen. Ook worden de functies van biodiversiteit voor de landbouw belicht. Het derde deel behandelt de inpasbaarheid in de bedrijfsvoering en de betekenis voor verbreding van de landbouw. Het afsluitende hoofdstuk schetst de perspectieven voor natuur in het boerenland.
Aan dit boek hebben ruim 40 auteurs meegewerkt, die tezamen een breed spectrum aan disciplines bestrijken. Het is bedoeld voor een ieder die met agrarisch natuurbeheer te maken heeft of daarin geïnteresseerd is.

Spécifications

 • EAN: 9789086862818
 • Date de parution : 31-05-16
 • Nombre de pages : 384
 • Editeur: Wageningen Academic Publishers
 • Dimensions : 171 mm x 241 mm
 • Poids : 743 g
Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Contenu

 • Nombre de pages : 384
 • Langue: Néerlandais
 • Illustré: Oui

Caractéristiques

 • EAN: 9789086862818
 • Date de parution : 31-05-16
 • Format: Livre broché
 • Dimensions : 171 mm x 241 mm
 • Poids : 743 g