•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
  •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
  •  Payer en toute sécurité
  • Toujours un magasin près de chez vous     
  • Magasins
  • Wishlist
  • Panier

Buiten de lijnen

stedenbouwkundige afwijkingen en de beoordeling ervan binnen vergunningsaanvragen

Jan Bouckaert, Stefanie François, Bastiaan Schelstraete
Livre relié | Néerlandais | Bibliotheek omgevingsrecht | n° 3
85,00 €
+ 170 points
Passer une commande en un clic
Payer en toute sécurité
Livraison en Belgique: 2,99 €
Livraison en magasin gratuite

Description

Sinds het boek "Buiten de zone. Zonevreemd bouwen en exploiteren. Overzicht van wetgeving en rechtspraak" van Bert Roelandts uit 1998 is er geen alomvattende bijdrage over stedenbouwkundige afwijkingen meer verschenen. De tijd was rijp om deze leemte op te vullen met een nieuw handboek voor de rechtspracticus.In deze publicatie worden vooreerst de afwijkingsmogelijkheden besproken die voorzien zijn in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Daarnaast wordt aandacht besteed aan de afwijkingsmogelijkheden die in het decreet van 25 april 2014 betreffende complexe projecten voorzien zijn. Ook de laatste wetgevende evoluties (o.m. Omgevingsvergunningsdecreet) komen in het boek aan bod.De auteurs analyseren de historiek, het juridische toepassingsgebied en de toepassingsvoorwaarden, hun invulling in de rechtspraak en de toepassing in de praktijk.Het handboek hoopt een nuttig antwoord te bieden op de vragen die bij de rechtspracticus leven bij de analyse van de draagwijdte van stedenbouwkundige afwijkingen.

Spécifications

Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Contenu

Caractéristiques

  • EAN: 9789048631452
  • Date de parution : 14-09-17
  • Format: Livre relié