•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
  •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
  •  Payer en toute sécurité
  • Toujours un magasin près de chez vous     
  • Magasins
  • Wishlist
  • Panier

Burgerlijk wetboek 2020

Axel Neefs, Eric Durigneux
33,00 €
+ 66 points

Description

BURGERLIJK WETBOEK
COÖRDINATIE JANUARI 2020

Het Burgerlijk Wetboek is de belangrijkste regeling m.b.t. het Belgisch privaatrecht en bevat heel wat rechtstakken zoals het personen- en familierecht, goederenrecht en verbintenissenrecht. Het huidige Belgische Burgerlijk Wetboek bestaat uit drie boeken.

Boek I Personen
Dit boek handelt over de burgerlijke rechten, de burgerlijke stand, woonplaats, huwelijk, echtscheiding, adoptie, minderjarigheid, meerderjarigheid, ...

Boek II Goederen en verschillende beperkingen van eigendom
Dit boek definieert het belangrijke onderscheid tussen onroerende en roerende goederen. Het omschrijft ook de zogenaamde zakelijke rechten als eigendom, vruchtgebruik en erfdienstbaarheden, ...

Boek III Op welke wijze eigendom verkregen wordt
Dit boek gaat over :
erfenissen en testamenten
contracten en verbintenissen in het algemeen, daaronder ook de plicht tot vergoeding van schade bij een fout (onrechtmatige daad), daaronder ook de huwelijksvermogensstelsels
bijzondere overeenkomsten, zoals koop, ruil, huur, aanneming, lening, bewaargeving, sekwester, lijfrente, lastgeving
concrete overeenkomsten, zoals borg, dading of transactie, pand, en verder over de regels van de verjaring

Er zijn verder nog enkele afzonderlijk genummerde titels betreffende de :
woninghuurwet
pachtwet
handelshuurwet
hypotheekwet

Spécifications

Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Caractéristiques

  • EAN: 9782874352621