•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 • Toujours un magasin près de chez vous     
 • Magasins
 • Wishlist
 • Panier
 1. Accueil
 2. Livres
 3. Sciences humaines
 4. Droit
 5. Droit général
 6. Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid

Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid

Livre broché | Néerlandais
66,00 €
+ 132 points
Passer une commande en un clic
Payer en toute sécurité
Livraison en Belgique: 2,99 €
Livraison en magasin gratuite
Enlever en magasin après préparation dans les 5 jours ouvrables

Description

Welke mate van contractsvrijheid resteert er wanneer er sprake is van binding aan een collectief instrument van arbeidsvoorwaardenvorming? Deze titel biedt u een heldere dwarsdoorsnede van alle facetten van gebondenheid aan de cao, de avv-cao en de afspraken met de ondernemingsraad. Collectieve arbeidsvoorwaarden beperken de individuele contractsvrijheid. Voor de rechtspraktijk is het essentieel om begrip te hebben van de resterende mate van contractsvrijheid wanneer er sprake is van binding door een collectief instrument van arbeidsvoorwaardenvorming. Collectieve arbeidsvoorwaarden en individuele contractsvrijheid verschaft u een helder beeld van dit vraagstuk, middels een analyse van alle mogelijke vormen van binding aan de hand van literatuur en jurisprudentie. De auteur verkent de contractsvrijheid bij collectieve arbeidsvoorwaarden aan de hand van een drietal hoofdonderwerpen: de cao, de avv-cao en de afspraken met de ondernemingsraad. Per onderwerp komen nauwkeurig alle typen van werkgevers en werknemers aan bod. Naast de meer #klassieke# thema#s als normatieve werking, nawerking, incorporatie, dispensatie, maakt u ook kennis met onderwerpen als werkingssfeerproblematiek, zzp#ers, handhaving, de #caoo# en uitleg van de cao. Anders dan andere uitgaven, gaat deze publicatie diep in op de bindingsvraagstukken binnen het collectief arbeidsrecht. Deze benadering is van grote waarde voor de praktijkjurist, omdat juist de exacte beantwoording van dergelijke bindingsvraagstukken diepgravende kennis vereist. Dit boek biedt alle handvatten voor de rechtspraktijk om deze complexe vraagstukken het hoofd te bieden. Deze vernieuwde editie gaat dieper in op het thema #uitleg# van de cao en #uitleg van de werkingssfeer# in het bijzonder. De auteur staat bovendien uitvoeriger stil bij uiteenlopende tijdsaspecten, zoals terugwerkende kracht, nawerking, stilzwijgende verlenging en verlenging van het avv-besluit. Ook de nieuwe figuur #verzamel-cao# ten behoeve van het derde ww-jaar is opgenomen. Tenslotte wordt stilgestaan bij de caoo (collectieve arbeids-en opdrachtovereenkomst). Deze nieuwe cao-vorm is ontwikkeld om ook zzp#ers onder de cao te brengen op een wijze die voldoet aan de eisen van het mededingingsrecht. De auteur is erin geslaagd een helder beeld te schetsen van de wijze waarop cao-partijen maatwerk kunnen realiseren en in kunnen springen op de ontwikkelingen in het veld van arbeidsverhoudingen. Geen andere titel biedt een dergelijk grondig inzicht in de bandbreedte van mogelijkheden binnen het veelal strikte stelsel van het collectief arbeidsrecht.

Spécifications

 • EAN: 9789013160093
 • Date de parution : 16-10-20
 • Editeur: Uitgeverij Kluwer BV
 • Dimensions : 167 mm x 248 mm
 • Poids : 700 g
Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Contenu

 • Langue: Néerlandais

Caractéristiques

 • EAN: 9789013160093
 • Date de parution : 16-10-20
 • Format: Livre broché
 • Dimensions : 167 mm x 248 mm
 • Poids : 700 g