•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 • Toujours un magasin près de chez vous     
 • Magasins
 • Wishlist
 • Panier
 1. Accueil
 2. Livres
 3. Sciences humaines
 4. Droit
 5. Droit général
 6. De beursvennootschap, corporate governance en strategie

De beursvennootschap, corporate governance en strategie

Livre relié | Néerlandais | Uitgave vanwege het Instituut voor Ondernemingsrecht | n° 120
84,50 €
+ 169 points
Passer une commande en un clic
Payer en toute sécurité
Livraison en Belgique: 2,99 €
Livraison en magasin gratuite
Enlever en magasin après préparation dans les 5 jours ouvrables

Description

Hoe is de machtsverhouding tussen het bestuur en de algemene vergadering tot stand gekomen? Wat is in de huidige tijd de uitwerking van deze verhouding op strategische besluiten? Deze uitgave bevat een grondige analyse van vraagstukken zoals deze, met een scherp oog voor de praktijk. Het bestuur van een beursvennootschap heeft een grote vrijheid om zelfstandig de strategie te bepalen. De strategie dient gericht te zijn op het bevorderen van het bestendige succes van de onderneming en langetermijnwaardecreatie. De belangen van aandeelhouders spelen binnen het Nederlandse stakeholdersmodel in het beginsel geen doorslaggevende rol. Dit governancemodel verhoudt zich soms moeizaam met het wettelijke vennootschapsmodel uit 1929, dat is gebaseerd op de gedachte dat de algemene vergadering de hoogste macht vormt binnen de vennootschap. Dit leidt ertoe dat bestuurders van de beursvennootschap voor hun aanblijven en voor het uitvoeren van de strategie veelal afhankelijk zijn van de wensen van aandeelhouders. De beursvennootschap, corporate governance en strategie verkent de bovenstaande verhouding tussen het Nederlandse vennootschapsmodel en het governancemodel. De uitgave valt op door haar brede perspectief, waarin zowel aandacht wordt besteed aan de theoretische analyse als de praktische uitwerking daarvan. De auteur wijst hierbij naar relevante maatschappelijke ontwikkelingen en biedt perspectieven voor mogelijke oplossingsrichtingen voor gesignaleerde problemen. De geschetste perspectieven sluiten aan op een bredere trend in zowel de literatuur, jurisprudentie als het bedrijfsleven waarin wordt betoogd dat ondernemingen een breder en socialer doel dienen dan enkel het realiseren van winst. Spanning tussen vennootschapsmodel en governancemodel De auteur buigt zich over de talrijke onderwerpen die verband houden met het spanningsveld tussen het vennootschapsmodel en het governancemodel, waaronder: # Een historisch perspectief op de machtsverhouding tussen het bestuur en de algemene vergadering # Ontwikkelingen op het gebied van corporate governance # De invloed van organen op strategische besluiten, in theorie en praktijk De inzichten en uitgangspunten monden uit in een betoog voor een fundamentele heroverweging van het NV-recht, die erop gericht is het Nederlandse vennootschapsmodel meer in lijn te brengen met het heersende governancemodel. De uitgave spreekt door haar combinatie van theoretische fundering en praktische relevantie een breed lezerspubliek aan. Niet enkel wetenschappers doen er hun voordeel mee, maar ook praktijkbeoefenaars zoals advocaten, bedrijfsjuristen en rechters.

Spécifications

Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Contenu

Caractéristiques

 • EAN: 9789013160192
 • Date de parution : 13-11-20
 • Format: Livre relié
 • Dimensions : 164 mm x 246 mm
 • Poids : 878 g