•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 • Toujours un magasin près de chez vous     
 • Magasins
 • Wishlist
 • Panier

Het beleid van de jeugdmagistraat EBOOK

Johan Put, Marieke Franssens, Johan Deklerck
Ebook | Néerlandais | Society, Crime and Criminal Justice
37,00 €
+ 37 points
Passer une commande en un clic
Payer en toute sécurité

Description

In de gerechtelijke jeugdbescherming valt de laatste jaren een stijgend aantal vorderingen en opgelegde maatregelen te noteren, zowel in zaken met betrekking tot problematische opvoedingssituaties (POS) als jeugddelinquentie (MOF). Deze toename is deels het gevolg van een groeiende instroom van minderjarigen. Daarnaast zijn ook de beslissingen van parketmagistraten en jeugdrechters in de verschillende fases van de gerechtelijke procedure van groot belang. En juist over de manier waarop deze beslissingen tot stand komen, is weinig gekend.

In Het beleid van de jeugdmagistraat onderzoeken de auteurs welke factoren een rol spelen in het beslissingsproces van parketmagistraten en jeugdrechters. Niet alleen bewuste, rationele overwegingen worden daarbij in kaart gebracht. Dit boek biedt een breed overzicht van de vele juridische, psychosociale en menselijke factoren die van invloed zijn op het nemen van belangrijke beslissingen over het leven van een kind of een jongere. De conclusies en aanbevelingen van de auteurs zijn van groot belang voor en toepasbaar in zowel de rechtspraktijk als het jongerenwelzijnswerk.

Spécifications

 • EAN: 9789461660480
 • Date de parution : 07-04-17
 • Type de produit: Ebook
 • Format numérique: PDF
 • Protection digitale: Digital watermarking
 • Nombre de pages : 352
Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Contenu

 • Nombre de pages : 352
 • EAN: 9789461660480
 • Langue: Néerlandais
 • Date de parution : 07-04-17