•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 •  Toujours un magasin près de chez vous     
 •  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 •  Toujours un magasin près de chez vous

In oorlogstijd EBOOK

uit het dagboek van Stijn Streuvels

Stijn Streuvels
Ebook | Néerlandais
11,99 €
+ 11 points
Format
Passer une commande en un clic
Payer en toute sécurité

Description

Het controversiële oorlogsdagboek van Stijn Streuvels heruitgegeven 'Men noemt ze bij naam dezen die zich in den aalkelder hebben gestopt, in waterleidingen waar de ratten over hun wezen liepen zonder dat men zich roeren kon! Men vertelt van iemand die zich in eene kast heeft laten nagelen; anderen zijn op den loop gegaan met eene hesp en een brood aan den hals. Een boerenzoon heeft den koffer ingestampt om aan geld te kunnen. Een boer heeft zich in een bussel stroo doen binden en omdat hij zich nog onveilig waande, zóó aan 't loopen gegaan! Een voorname heer van 't dorp heeft zich onder een aschhoop begraven, denkende dat niemand het wist... en nu heeft zijn meid het uitgebracht! Het is zonder einde en lang nog weerklinkt het onbedaarlijk lachen onder de aanwezigen.' De oorlogsdagboeken van Stijn Streuvels zijn niet zozeer een historisch relaas 'over den oorlog' – 'die moorderij op groote schaal' - maar vormen vooral een ontroerend tijdsdocument over het leven van alledag tijdens de Eerste Wereldoorlog. Dit eerste deel beschrijft de maanden augustus tot december 1914.

Spécifications

 • EAN: 9789401427760
 • Date de parution : 28-05-15
 • Type de produit: Ebook
 • Format numérique: ePub
 • Protection digitale: Digital watermarking
 • Nombre de pages : 381
Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Contenu

 • Nombre de pages : 381
 • Langue: Néerlandais
 • Illustré: Oui

Caractéristiques

 • EAN: 9789401427760
 • Date de parution : 28-05-15
 • Format: Ebook
 • Protection digitale: Digital watermarking
 • Format numérique: ePub