•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 •  Toujours un magasin près de chez vous     
 •  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 •  Toujours un magasin près de chez vous

Internationaal privaatrecht

de essentie

Thalia Kruger, Jinske Verhellen
Livre broché | Néerlandais
90,00 €
+ 180 points
Format
Passer une commande en un clic
Payer en toute sécurité
Livraison en Belgique: 2,99 €
Livraison en magasin gratuite

Description

Dit boek legt de hoofdlijnen van het internationaal privaatrecht (IPR) eenvoudig uit. De lezer zal niet alle nuances vinden van alle aspecten van dit rechtsdomein, maar enkel ‘de essentie’. Het boek is op de eerste plaats een instrument voor iedereen die in het IPR zijn of haar weg wil vinden: studenten, maar ook advocaten, magistraten, notarissen, ambtenaren en bedrijfsjuristen. De unieke aanpak maakt van het boek een nuttig studie- en werkinstrument voor de (bijna) jurist die (nog) niet gespecialiseerd is in het IPR. De auteurs brengen de essentie van het IPR in al zijn facetten. Zij willen de lezer het typische IPR-denken aanleren. Rechtspraak van Europese en Belgische gerechten en tal van voorbeelden in kadertjes vormen hierbij nuttige oriëntatiepunten.Een eerste ‘algemeen deel’ handelt over de bronnen van het IPR, de begrippen en de vier belangrijke luiken van het IPR, zijnde de internationale bevoegdheid, het toepasselijk recht, de erkenning en uitvoerbaarheid van buitenlandse beslissingen en akten, en de administratieve en gerechtelijke samenwerking. Het tweede ‘bijzonder deel’ gaat in op de verschillende onderdelen van het internationaal privaatrecht: personenrecht, familierecht, relatievermogen, onderhoudsverplichtingen, erfopvolging, goederen, contracten, niet-contractuele verbintenissen, rechtspersonen, trusts en insolventie.Wetgeving is bijgewerkt tot 31 oktober 2020, rechtspraak tot 1 juni 2019.  

Spécifications

Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Contenu

 • Nombre de pages : 530
 • Langue: Néerlandais

Caractéristiques

 • EAN: 9789048640102
 • Date de parution : 27-01-21
 • Format: Livre broché