•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 •  Toujours un magasin près de chez vous     
 •  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 •  Toujours un magasin près de chez vous
 1. Accueil
 2. Livres
 3. Sciences humaines
 4. Sciences
 5. Médecine
 6. De Hippocratische geneeskunde in al haar staten

De Hippocratische geneeskunde in al haar staten

reflecties over gezondheid en ziekte onder 't zachte fluisteren van de plataan

Jan Godderis
Livre | Néerlandais
100,70 €
+ 201 points
Passer une commande en un clic
Payer en toute sécurité
Livraison en Belgique: 2,99 €
Livraison en magasin gratuite

Description

"Dit boek is een introductie tot de hippocratische geneeskunde. Het biedt tegelijk een zicht op haar intieme verwevenheid met de presocratische filosofie.Het indrukwekkend oeuvre van Hippokrátês uit Kós kan niet alleen - naast de geschriften van zijn beroemde tijdgenoten, de historicus Thoukudidês, de treurspeldichter Euripidês en de filosoof Plato - als een getuigenis worden aangezien met betrekking tot het leven, de literatuur en het denken in de eeuw van Periklês. Van Hippokrátês' ""rationele"" benadering van ziekte en gezondheid, van zijn aandacht voor de gediversifieerde klinische werkelijkheid, voor een noodzakelijke verfijning van de semiologie en vooral ook voor ""het geheel"" - dat veel méér is dan het naast-elkaar-plaatsen van elementen die stuk voor stuk in ogenschouw kunnen worden genomen - én van zijn hooggestemde bespiegelingen inzake ethiek is onmiskenbaar een inspirerende en duurzame invloed uitgegaan.


Hippokrátês' leer heeft niet alleen op zijn tijdgenoten en onmiddellijke opvolgers een grote impact gehad. Zijn opvattingen, raadgevingen en directieven hebben voor ontelbare generaties na hem de weg getoond die de arts, die zich als een rechtschapen Apollinische arts en als een technisch bekwame arts wou profileren, moest volgen. Zijn naam blijft onlosmakelijk verbonden met de zowat zestig traktaten, die vermoedelijk al voor een groot deel in de periode van het Hellenisme als Corpus Hippocraticum. werden bijeengegebracht, en die, ofschoon zij van een wetenschappelijk standpunt uit gezien voorbijgestreefd zijn, op de begripsontwikkeling in de geneeskunde een quasi onuitwisbare stempel hebben gedrukt. Door hun diepmenselijkheid blijven ze nog altijd een grote indruk maken op de hedendaagse arts."

Spécifications

Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Contenu

 • Nombre de pages : 885
 • Langue: Néerlandais
 • Illustré: Oui

Caractéristiques

 • EAN: 9789044118094
 • Date de parution : 16-11-05
 • Format: Livre