•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 •  Toujours un magasin près de chez vous     
 •  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 •  Toujours un magasin près de chez vous

Eed van Hippokrátês

historische beschouwingen inzake de opdracht en de begrenzingen van het medisch handelen

Jan Godderis
Livre | Néerlandais
26,39 €
+ 52 points
Passer une commande en un clic
Payer en toute sécurité
Livraison en Belgique: 2,99 €
Livraison en magasin gratuite

Description

Zwangerschapsbegeleiding, voortplantingsgeneeskunde, orgaantransplantatie, behandeling van terminale patiënten, … plaatsen artsen voor grote ethische uitdagingen. Al deze ontwikkelingen hebben een diepgaande impact op de maatschappelijke gezondheidszorg in het algemeen en de relatie arts-patiënt in het bijzonder. In alle ethische debatten hierover is er één opvallende constante: altijd weer verwijst men naar de hippocratische traditie. Te pas én helaas ook te onpas wordt de hippocratische Eed hierbij als een gezagsargument aangewend. Vaak zonder veel kritische zin worden citaten uit de Eed gebruikt – en ook misbruikt – om het eigen standpunt kracht bij te zetten, wat dan weer door anderen in twijfel wordt getrokken.
Hiermee is duidelijk hoe belangrijk de hippocratische traditie blijft voor de medische ethiek. Er zijn weinig disciplines met een eeuwenoude inspiratiebron die nog zo kernachtig de huidige praktijk beïnvloedt. Dit boek analyseert de ware draagwijdte en betekenis van de hippocratische Eed en de medisch-ethische context waarin hij tot stand is gekomen. De betekenis ervan voor het actuele ethische debat in de geneeskunde is groot.
Deze uitgave is uiteraard van grote importantie voor elke medicus.

Over de auteur(s):
Jan Godderis is gewoon hoogleraar aan de Faculteit der Geneeskunde van de K.U.Leuven. Hij doceert er onder meer psychiatrie, geschiedenis van de geneeskunde, cultuurgeschiedenis van de seksualiteit.

Spécifications

Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Contenu

 • Nombre de pages : 134
 • Langue: Néerlandais
 • Illustré: Oui

Caractéristiques

 • EAN: 9789044117523
 • Date de parution : 02-06-05
 • Format: Livre