•  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 •  Toujours un magasin près de chez vous     
 •  Retrait gratuit dans votre magasin Club
 •  Plus de 12.000.000 titres dans notre catalogue
 •  Payer en toute sécurité
 •  Toujours un magasin près de chez vous
 1. Accueil
 2. Livres
 3. Sciences humaines
 4. Droit
 5. Droit général
 6. Personen- en familierecht, relatievermogensrecht en erfrecht

Personen- en familierecht, relatievermogensrecht en erfrecht

Livre relié | Néerlandais
51,50 €
+ 103 points
Passer une commande en un clic
Payer en toute sécurité
Livraison en Belgique: 2,99 €
Livraison en magasin gratuite

Description

Een studieboek dat het familierecht in ruime zin inzichtelijk maakt. Je maakt hierin kennis met elk relevant deelgebied: personen- en familierecht, relatievermogensrecht en erfrecht. In deze 8e druk zijn tal van nieuwe wetten en rechterlijke uitspraken uit de periode 2018- 2021 verwerkt. Personen- en familierecht, relatievermogensrecht en erfrecht biedt studenten en professionals een grondig overzicht van de gelijknamige rechtsgebieden. In tegenstelling tot veel soortgelijke uitgaven wordt elk deelgebied integraal behandeld. De lezer krijgt zo inzicht in de onderlinge samenhang en dwarsverbanden. De talrijke verwijzingen naar actuele rechtspraak en literatuur maken de titel naast studieboek ook zeer geschikt als handboek. Dit studieboek behandelt het personen- en familierecht van Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek, met inbegrip van het relatievermogensrecht (huwelijks-, partnerschaps- en samenlevingsvermogensrecht), maar met uitzondering van de maatregelen betre¬ffende de kinderbescherming. Ook het erfrecht volgens Boek 4 van het Burgerlijk Wetboek komt aan bod. De uitgave bestrijkt een breed terrein aan relevante onderwerpen, waaronder: - bloed- en aanverwantschap - naamrecht - woonplaats - burgerlijke stand - huwelijk - geregistreerd partnerschap - huwelijks- en partnerschapsvermogensrecht - echtscheiding en scheiding van tafel en bed - beëindiging geregistreerd partnerschap en feitelijke scheiding - levensonderhoud - afstamming - adoptie - minderjarigheid - gezag over minderjarige kinderen - omgang en informatie - curatele, meerderjarigenbewind en mentorschap - afwezigheid, vermissing en vaststelling van overlijden - erfrecht In de 8e druk is in de titel van het studieboek #huwelijksvermogensrecht# vervangen door #relatievermogensrecht# als overkoepelende term voor huwelijksvermogensrecht, partnerschapsvermogensrecht en samenlevingsvermogensrecht. Waar relevant worden de vermogensrechtelijke gevolgen van het huwelijk en van het geregistreerd partnerschap als formele relaties vergeleken met de vermogensrechtelijke gevolgen van het ongehuwd en ongeregistreerd samenwonen als informele relatie. In deze 8e druk zijn tal van nieuwe wetten en rechterlijke uitspraken uit de periode 2018-2021 verwerkt. Op het gebied van het afstammings-, adoptie- en gezagsrecht verschenen de conceptwetsvoorstellen Wet kind, draagmoederschap en afstamming en Wet deelgezag van 24 april 2020. Omtrent het relatievermogensrecht en erfrecht is veel jurisprudentie uit deze periode opgenomen. Bovendien komen vele van de 68 aanbevelingen van het eind 2016 verschenen rapport van de Staatscommissie Herijking Ouderschap aan de orde. Deze zullen de agenda van het personen- en familierecht gedurende de komende jaren in hoge mate blijven bepalen.

Spécifications

 • EAN: 9789013158694
 • Date de parution : 26-01-21
 • Editeur: Uitgeverij Kluwer BV
 • Dimensions : 167 mm x 248 mm
 • Poids : 994 g
Montrer plus

Les avis

Spécifications

Parties prenantes

Contenu

 • Langue: Néerlandais

Caractéristiques

 • EAN: 9789013158694
 • Date de parution : 26-01-21
 • Format: Livre relié
 • Dimensions : 167 mm x 248 mm
 • Poids : 994 g